Anasayfa İletişim Site haritası  
Skip Navigation Links
Hakkımızda Expand Hakkımızda
Ürünlerimiz Expand Ürünlerimiz
Sosyal Sorumluluk Expand Sosyal Sorumluluk
İnsan Kaynakları Expand İnsan Kaynakları
Gizlilik Expand Gizlilik
 
Temel Değerlerimiz

Abalıoğlu Ailesi olarak bizler gerek özel gerekse iş yaşantımızda güzel ve keyifli yaşamaya değer veririz, ama yaşamımızda abartı ve gösterişe yer yoktur.

Yaşam kalitemizi arttırabilmek için kendimizi sürekli geliştiririz.  

Toplumdaki saygınlığımıza titizlikle sahip çıkarız.  

Girişimci ve cesuruz, ama macera arayışına izin vermeyiz. İstikrar içinde büyüme hedeflerimizi stratejik planlamalar ve doğru fizibilitelerle gerçekleştiririz.  

İnsan en değerli kaynağımızdır. Sorumlulukları belirlenmiş işe, yetkin ve doğru insanı yerleştirmek başarımızın temellerindendir.  

İşimizde sürekli öğrenmeye ve sürekli gelişmeye önem verir ve bu prensipler ışığında şirketlerimizin sektörlerinde öncü ve tercih edilen şirketler olmaları için çalışırız.  


İşlerimizde planlı bir şekilde hedef koyup hedeflerimizi devamlı olarak yenileriz.   

Kalite, verimlilik ve tasarruf, iş yapma alışkanlığımızın esaslarındandır. Sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerimizi bu şekilde yakalayabileceğimize inanıyoruz.  

Fikirlerimizi; farklı önerileri de değerlendirerek demokratik tartışma ortamında geliştirir, kararlarımızı ilgili herkesin katkısını sağladıktan sonra veririz, hızla uygularız ve takip ederiz.

Gerek özel gerekse iş ilişkilerimizde dürüst ve adil olmak ödün vermeyeceğimiz ilkelerimizdir.

♦ Tüm ilişkilerimizde başkalarının hakkına saygılı ve kendi haklarımızın sahibi ve takipçisiyiz.  

İş ilişkilerimizde karşılıklı memnuniyet esastır.  

Etik kurallara ve ilkelerimize bağlı kalır, sözlerimize sahip çıkarız.  

♦ Yasalara bağlılık ve hukukun üstünlüğüne saygı bizim için vazgeçilmezdir.  

Şeffaf, sorumluluk sahibi ve hesap verebilen bir sistemle çalışırız.

Birbirimize ve çevremizdeki kişilere karşı saygımızı korur, çıkar çatışması yapmayız.  

Toplumsal sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde yardımsever ve cömert davranırız.

Yaşadığımız çevrenin insanının gelişimi, doğası ve kültürünün korunması için gönüllülük esasına dayalı desteğimiz vardır ve olmaya devam etmelidir. Bu desteğimizde “Önce İnsan” ve “Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla Paylaşma” prensiplerimizden güç alırız.