Filidea
Dentaş Kağıt Bizden

1990 yılında Denizli’de kurulan Abalıoğlu Tekstil, 35 Bin m2 kapalı alan üzerinde yılda 10 Bin Ton /yıl iplik üretim kapasitesine sahipken, üretim süreci, Dünya USTER istatistiklerinin en üst değerlerine göre gerçekleştirilmektedir.

2006 yılında uluslar arası alanda rekabet edebilmek için Denizli’deki üretim tesisinin bir bölümünü Mısır’daki yeni tesisine kaydırma kararı alınmıştır. Denizli fabrikada ise katkı payı yüksek, teknik ürünlere yönelmek için Ar-Ge faaliyetlerine özel önem verip gerekli yatırımları yaparak Abalıoğlu Holding A.Ş. ve İtalyan Marchi&Fildi SPA'nın %50-50 ortaklığından doğan yenilikçi bir iplik firması olan Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2008 yılında kurulmuştur.

2006 yılında Mısır İskenderiye’de temelleri atılan CSA Textile Egypt S.A.E. tesisi 2008 yılında üretime geçmiş, 21.01.2009 tarihinde Devlet Bakanı Kürsat Tüzmen’in katıldığı törenle resmi açılışı yapılmıştır.