Anasayfa İletişim Site haritası  
Skip Navigation Links
Hakkımızda Expand Hakkımızda
Ürünlerimiz Expand Ürünlerimiz
Sosyal Sorumluluk Expand Sosyal Sorumluluk
İnsan Kaynakları Expand İnsan Kaynakları
Gizlilik Expand Gizlilik
 
Abalıoğlu Holding A.Ş. Grup Şirketleri ve İştirakler
 
Kurumsal Yönetim

Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş. kurumsal yönetim uygulamalarının kurumun bütün sathına yayılmasını, kalıcı olmanın, sürdürülebilir büyümenin ve itibarı en üst seviyeye taşımanın önemli bir ön koşulu olarak görmektedir. 8 Haziran 2000 tarihinden itibaren DENTA kodu ile İMKB’de işlem gören şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te dar kapsamlı olarak revize edilerek yayınlanan ve en son Aralık 2011 tarihinde yayınlanan Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek yeniden düzenlenen “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine” uyum sağlama yönünde elinden gelen her türlü gayreti göstermektedir. 

Şirketimiz konuya verdiği önemi göstermek açısından, kurumsal yönetim derecelendirmesi ile ilgili çalışmalarına Kasım 2007'te başlamıştır. Türkiye’de SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) Şirketimizin ilk kurumsal yönetim derecelendirme notunu Mayıs 2008’de 7.08 olarak açıklamıştır.

Yıllar İtibariyle Saha A.Ş. tarafından açıklanan Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. kurumsal yönetim derecelendirme notları aşağıdaki gibidir:

Yıllar İtibariyle Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları

2008 Notu

7,08

2009 Notu

7,82

2010 Notu

8,03

2011 Notu

8,06

2012 Notu

8,69

Saha A.Ş’nin Dentaş için revize ettiği 8,69’lik not, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemi, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğini ve bu doğrultuda ilk derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana gecen on iki aylık süre içinde gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeleri ve Kurumsal yönetim ilkelerini operasyonlarına yansıttığını göstermektedir.

Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. Kurumsal Yönetim Endeksinde kalıcı olarak, sürdürülebilir büyümeyi ve itibarı en üst seviyeye taşıyıp dünyada örnek gösterilen kuruluşlar arasında yerini almayı hedeflemektedir.

Şirketimiz ambalaj ve kâğıt sektöründe kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilk şirkettir. Ayrıca şirketimizin aldığı notla Türkiye’de ilk kez bir Anadolu şirketi İMKB Kurumsal Yönetim endeksine girmeyi başarmıştır.